Wirtschaft B. Terfehr

Over ons: een blik in de geschiedenis

Het erfgoed Terfehr had honderden jaren de veerrechten van de veer van Lathen. In het in 1866 gebouwde veerhuis was destijds al een taveerne. Bekend is dat de veerpachter Johann Bernhard Dycker reeds een schenkvergunning had en zijn zaak later aan zijn schoonzoon heeft doorgegeven.

De postkaart (boven) toont de taveerne van B. Terfehr, vermoedelijk in het jaar 1925. Hier werd ook de eerste brug over de Eems gebouwd. In de loop der jaren werd het gasthuis meerdere keren uitgebreid.

De oudste noch bestaande schenkvergunning werd op 3 september 1902 aan Hermann Heinrich Terfehr doorgegeven. Op 7 oktober 1925 werd deze op Bernhard Terfehr (Dycker Bernd, eerste foto beneden) overgedragen. Deze gaf het gasthuis wederom in 1955 aan zijn zoon Heinrich Terfehr (Dycker Heini) door, die het bedrijf tot met zijn echtgenote tot 1997 voerde, waarna ze het stokje aan zijn dochter Elisabeth doorgaven.

De postkaart beneden (tweede beneden) toont het bedrijf na de ombouw in 1966. De daaropvolgende foto's tonen Thekla en Heinr. Terfehr (†) en hun dochter Elisabeth Behrens.

Geschiedenis